KHÓA TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ 2021| THẦY PHẠM THẮNG| TYHH


Mô tả khóa học:

1. VỀ KHÓA TỔNG ÔN
♦ Số buổi học: 32 buổi
♦ Quét qua toàn bộ các chuyên đề từ cơ bản tới mức 8+.
🔑 Tập trung nhiều các dạng bài thường xuyên xuất hiện nhất trong đề thi.
🔰 MỖI TUẦN: 04 BUỔI
→ (tháng 5+6 sẽ tăng lên 7 buổi / tuần)
📍 2. VỀ KHÓA LUYỆN ĐỀ
♦ Số buổi học: 70+ buổi
♦ Mỗi buổi học: 01 đề
➡ 30 ĐỀ THI TYHH BIÊN SOẠN
➡ 50+ ĐỀ THI TUYỂN CHỌN 2021 (từ các trường, đề thi thử)
Một số lưu ý quan trọng về KHÓA TỔNG ÔN VÀ LUYỆN ĐỀ NÂNG CAO mà các em cần nắm vững bao gồm:
✅ 2. SÁCH LUYỆN ĐỀ 2021
→ Sẽ có một cuốn là 30 ĐỀ THI THỬ 2021 được gửi trước cho các em. Sau đó Thầy Phạm Thắng sẽ chữa theo lịch được công bố sẵn trong sách.
→ Đối với ĐỀ TUYỂN CHỌN thì các em tự in ra, các Thầy Cô sẽ gửi cho các em trước khi chữa.

Nội dung khóa học

Phần Luyện đề

Phần Tổng ôn