KHÓA VẬN DỤNG CAO 9+


Mô tả khóa học:

Khóa học Vận dụng Cao 9+ của Thầy Phạm Thắng. Dành tặng riêng cho các học sinh khi tham gia lớp LIVE VIP. Khóa học gồm 10 phần giúp các em học sinh có định hướng phục hồi các bài dạng 9, 10 trong kỳ thi THPT Quốc Gia.

Thông tin về khóa học:
✓ Giáo viên: Thầy Phạm Thắng.
✓ Học sinh: Dành tặng học sinh 2003
✓ Học phí: Miễn phí
✓ Thời hạn: 07/2021

Key learning will be complete the learning to month 02/2021.

Nội dung khóa học

[Bổ trợ] - PP BẢO TOÀN E TRONG BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HCHC

Học phần 1: PP ĐỒNG ĐẲNG HÓA

Học phần 2: PHƯƠNG PHÁP HIDRO HÓA

Học phần 3: PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN HÓA VDC 9+