LIVE VIP - KHÓA CHUYÊN ĐỀ 9+


Mô tả khóa học:

Đây là khóa live VIP chuyên đề 9+ của Thầy Phạm Thắng TYHH dành cho học sinh 2003 – Quét qua tất cả các chuyên đề Hóa Học 12 + 11.

Khóa học bao gồm:

  • Các chuyên đề HÓA HỌC 12
  • Tổng ôn Hóa Học lớp 10+11

Khóa học diễn ra trong group LIVE VIP của Thầy Phạm Thắng và Tôi yêu Hóa Học

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: ESTE - LIPIT

Chuyên đề 2: CACBOHIDRAT

Chuyên đề 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT

Chuyên đề 4: POLIME

Chuyên đề 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Chuyên đề 6: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

Chuyên đề 7: Crom - Sắt Đồng